Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/50

Tato stránka byla zkontrolována
46


Purk. (na něj). I ty nekázaný. (K Janovi.) Hříšné, smilné líbání — ale (k Aleně) jáť to stavím, já tu Sodomu a Gomorrhu spravím.

Jan. Kolébkou, slyšel jsem.

Král. Za to políbení?!

Purk. (pyšně, s opovržením). Holoplíště! Tobě-li budu odpovídati. (K Janovi). Račiž Milosti — (S důrazem.) Ve jméno Jeho Milosti Císařské toho žádám —

Jan. Toť musím — Půjdu —

Purk. (králi pánovitě). A ty půjdeš tam s těmi (ukáže na pacholky).

Král (zapomenuv se, zlostně). Já?! Při sám Bůh —

Jan (rychle). Pojďme, ale toho studenta zde necháš, poroučím.

Purk. Ale Milosti, on zůstane tu sám s tou panenkou?

Jan (bezděky, v rozpacích). To je pravda —

Král. To je strašlivé!

Purk. (kvapně). Tak vezmu ji, ať jde na Jívnu, máť tam tetu; (a dodá zlomyslně) ať se podívá na kolébku.

Alena (prudce). S tebou nepůjdu!

Král (k purkrabímu naschvál). Rač ji tu nechati.

Purk. (zlobě se). Milosti — ten —

Jan (k purk.). Ať jde Alena s námi.

Alena (dohřáta, k Janovi). Ne, já půjdu sama.

Purk Ještě odmlouvá a se vzpírá.

Alena. Už jdu! (Králi polonahlas.) Rač dáti znamení.

Purk. Hle — ještě se umlouvá.

Král (k Aleně). Ráno se uvidíme.

Purk. Ráno! Vida ráno!

Alena (ukloní se Janovi ironicky). Tvé Milosti dobrou noc.

Jan. A ráno?

Alena. Více víry nežli večer — (Odejde v pravo.)

Purk. (žasna hledí na krále).

Král. Dobře mu.