Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/16

Tato stránka byla zkontrolována
12


Dobron. (dojat, mrká očima, přemáhaje slzy). V pravdě, věru — starý paroháč. — (Náhle ustane, napjatě naslouchá.)

(Z leva se ozve hluk a směs hlasů.)

Dobron. (trhne sebou). To něco je. To se něco stalo!

Výstup devátý.
Bláha sedlák, dva synkové selští, tři děvčata selská, předešlí.

Bláha (za ním ostatní, obraceje se k nim, utírá si rukávem čelo tváře zpocené, oddychuje). Ještě bubnují?

1. synek. Nic neslyším.

Bláha. Mám toho plné uši. (Obrátí se.) A hle, tu nic — a bodejť tady jako za větrem jak se říká. (K Jírovi.) Ale tam v Bělči — lidičky!

Dobron. (dychtivě). Co se stalo?

Bláha. Kramol — nekřesťanský kramol. — Mám tam dceru vdanou a tu je druhá — Kateřina. — Šli jsme se tam podívat.

Maří. Je tam kolo?

Bláha. Bylo — bylo.

1. synek. Jen jsme začali tancovat.

2. synek. A bylo už po nešporách!

Bláha. Počkej synku — já to povím — tak tedy — dudák pod lipou jen spustil a juž tu byli — z čista jasna — jak se říká —

1. synek. Purkrabští pacholci z Jívny — čtyři —

1. děvče. S tesáky, s oštípy!

2. děvče. A s bubnem.

Alena (se směje). S bubnem!

Maří. Všichni z Mrákotína.

Dobron. (žádostivě). A což něco hlásili?