Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/77

Tato stránka byla zkontrolovánaTeprva když Alexandros v Babyloně

r. 323
zemřel, a Atheny, Argos i Korinth proti Makedoňanům se zdvihly, Demosthenes vrátil se do Athen. Ale Antipatros zvítězil nad spojenými Řeky u Krannonu, a
r. 322
Atheňané opuštěni od spojenců, přinuceni k míru, jímž bylo jim přijati posádku makedonskou do Munychie, ústavu demokratickou zrušiti a Hypereida i Demosthena vydati. Hypereides chycen a popraven, Demosthenes utekl se na ostrov Kalaurii blíže Troizeny do chrámu Poseidonova, a když pochopové Antipatrovi až tam vnikli, požil jedu, jejž stále s sebou v prstenu nebo ve třtině psací nosil, a zemřel u oltáře Poseidonova 12. října 322.
Po 42 letech (r. 280). vděční Atheňané postavili mu po návrhu jeho sestřence Demochara (Δημοχάρης) na agoře kovovou sochu s nápisem:

Εἴπερ ἴσην ῥώμην γνώμῃ Δημόσθενες εἶχες,
Οὔποτ᾽ ἂν Ἑλλήνων ἦρχεν Ἄρης Μακεδών.

III. Umělecký význam Demosthenův.

Demosthenes spojil přednosti všech řečníků vystříhaje se jejich vad. Byla to mohutnost (δεινότης), jež učinila Demosthena nejslavnějším řečníkem starověku. Ta pak jeví se trojako: v obsahu, formě a přednesu.

  1. V obsahu jeví se mravní opravdovostí, která vane všemi jeho řečmi, mužnou rozhodností, se kterou ujímá se cti a svobody své vlasti, a nadšením, kterým plane pro své ideály a jímž dovedl strhnouti k sobě posluchače.
  2. Ve formě jeví se
    1. uměním slabší části řeči vhodným uspořádáním (τάξις) zakryti a tónem plným důvěry i slabé důvody sesíliti;
    2. péčí, kterou věnoval vypracování a vybroušení řečí svých. Postavením i volbou slov vyhýbal se hiatu a hromadění krátkých slabik. Zvláště dbal pořádku slov a rád — třeba ne příliš často — krášlil řeč figurami, z nichž některé (jako κλῖμαξ) poprvé zavedl. Tvoře periody nenásledoval