Spravedlnost základ říší!

Údaje o textu
Titulek: Spravedlnost základ říší!
Autor: Jan Evangelista Nečas
Zdroj: Právník. Ročník 1905, 44. Str. 674.
Vydáno: 1905
Licence: PD old 70

»Spravedlnost základ říší!«
ve Vídni čteš pod hradem.
Základní náš zákon státní
— velí: Rovné právo všem!
Nezlomně je zachovávat
— a to budiž výstrahou! —
zavázal se vlastní soudce
služební svou přísahou.
Také z řádu jednacího
hleďte se tam podívat
zjevno, jak má soudce řádný
známým zájmům prospívat.

Němcům z říše vyhoví se
v každém českém okrese;
náš Čech v Slezsku se svou řečí
úsměšky si odnese:
Dá-li k soudu českou žádost,
soudce mu ji pošle zpět,
že tam spisům neněmeckým
nemusí se rozumět!
Jiný soudce, jaký dobrák!
k Čechovi si naříká,
že mu schází opisovač
znalý jeho jazyka.

Tak se v Slezsku praktikuje.
Když to koncem vezmeme,
vyřízení vyznívá vždy
hrdým tvrdým: Nechceme!
»Spravedlnost základ říší!«
ve Vídni čteš pod hradem.
Základní náš zákon státní
— velí: Rovné právo všem!
Nezlomně je zachovávat
— a to budiž výstrahou! —
zavázal se vlastní soudce
služební svou přísahou.