Popsání cesty mé z Prahy až na pomezí zahraničné/Popsání cesty mé: Porovnání verzí

m
uvozovky
m (Uvozovka)
m (uvozovky)
Po jednodenním pobytu na saské půdě vrátiv se na hroudu tyranstvím sklíčené vlasti své, byl jsem tu od člověka Čechoněmce zpraven, že dnešní noci úřady po dědinách rozešlou slídičů, by po cizincích bez průvodních listů pátrali, je zatýkali a rukoum vlády věrně vydávali.
 
Pročež, pane, vás varuji," byla slova tohoto Čechoněmce, „nemůžete-li se dobře vykázati, nikde na hospodě tyto dny noclehem nezůstati, a pak-li vám libo, v mém obydlí přenocovati, milerád vás pod střechu svou přijmu, pod kterou pokojně spáti můžete, an já v obci co muž správný úplnou důvěru požívám a v mém příbytku se žádného prohledávání co obávat nemám.“
 
I přijal jsem vděčně pozvání to, proto ale přece jsem pod širým nebem až do jedenácté hodiny večerní zůstal, neb mně člověk tento sdělil, že pak-li někdo od úřadu k prohledávání domovnímu ven do vesnice vyslán býti má, že se to vždycky asi na jedenáctou hodinu vcčer stává.
76 259

editací