Ottův slovník naučný/Akkommodace: Porovnání verzí

m
+obrázky
(dokončeno-sazba)
m (+obrázky)
|POPISEK-IMAGE=
}}
[[File:Ottův slovník naučný - obrázek č. 132.jpg|thumb|<div style="text-align:center">Č. 132.</div>]]
[[File:Ottův slovník naučný - obrázek č. 133.jpg|thumb|<div style="text-align:center">Č. 133.</div>]]
[[File:Ottův slovník naučný - obrázek č. 134.jpg|thumb|<div style="text-align:center">Č. 134. Průřez přední částí oka.<br />Akkomodační sval: 1. merid vlákna části Brücke-Bowmanovy (Tensor choroideae); 2. paprskovitá vlákna části Ivanova; 3. okružní vlákna části H. Müllerovy (na příč proříznutá). V hoř. polovině jest poloha čočky při pohledu do dálky, v dol. polovici vyklenutí při pohledu do blízka, při čemž napjetí pásku Zinnova ''Z'' jest uvolněno, přední čočka v před jest vyklenuta s pošinutím přední části duhovky v před, při čemž unikající komorní voda ku obvodu působí ustoupení obvodové části duhovky v zad.</div>]]
{{Forma|proza}}
'''Akkommodace''': '''1) A'''. {{Prostrkaně|biblická}} vyskytuje se v biblické hermeneutice, a to ve dvojím smyslu: ''a)'' jakožto {{Prostrkaně|přizpůsobení některých míst}}, a ''b)'' {{Prostrkaně|přizpůsobení hlasatelů}} zjevení Božího ve Starém i Nov. zák., ale zvláště Krista i apoštolů k posluchačům a čtenářům. Prvnější '''a'''-ci, jak ve formě, tak i v obsahu katolíci v písmě sv. na mnohých místech připouštějí a uznávají; ale rozhodně popírají, co tvrdí racionalističtí vykladači bible, že by totiž proroctví ve Starém zák. o Kristu se nalézající a v Nov. zák. jakožto důkaz pro božství a úřad vykupitelský Ježíše Krista, jakož i pro božský původ křesťanství uvedená ničím jiným nebyla než pouhou a později teprve učiněnou '''a'''-cí na Krista. Neboť tato proroctví starozákonná již od počátku sama v sobě i grammatickohistorickým i mystickoinspirovaným smyslem svým vztahovati se mohou přímo anebo nepřímo jenom na Krista a křesťanství. – Ohledně '''a'''. druhé, totiž Ježíše Krista a apoštolů, připouštějí katolíci pouze '''a'''-ci negativní, která v sobě zahrnuje paedagogickou (pokud totiž Kristus a apoštolové přizpůsobili se vzdělanosti, chápavosti i potřebám duchovním a mravním svých posluchačů) a mravní (která k zamezení pohoršení zbytečného koná anebo opomíjí něco, co samo v sobě dovoleno jest); ale naprosto u Krista i u apoštolů zavrhují '''a'''-ci positivní či dogmatickou, jako by totiž tito dle náhledu Semlera nepravé a chybné náhledy a nauky zúmyslně byli za pravé přijímali a na ně vázali své učení, by toto snadněji rozšířili. Náhled tento vzhledem k božství Kristovu, jenž věčná jest pravda, a vzhledem k inspiraci apoštolů jest rouháním; a vzhledem k historickému vypravování bible jest v přímém odporu s jednáním Krista i apoštolů, které vrcholí v boji proti tmě, lži a bludům, a nikoli v přizpůsobení se jim. Místa pak biblická, na něž se racionalisté odvolávají k dotvrzení náhledu svého, jeví patrně jen '''a'''-ci paedagogickou a morální, a nikoli dogmatickou. ''[[Autor:Alois Jirák|Jrk.]]''
11 155

editací