Všemu lidu Československé socialistické republiky – Další jazyky