Don Quijote de la Mancha/Díl první/Kapitola patnáctá – Další jazyky