Soumračnem věku/Pozdrav bouřlivé noci

Údaje o textu
Titulek: Pozdrav bouřlivé noci
Autor: Antonín Sova
Zdroj: Sova, Antonín, Dílo Antonína Sovy svazek II. - Vybouřené smutky, vydal Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha, 1922,
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Tu bouřící, tu hřímavou
noc osamělou pozdravuji,
jak černých orlů tažení
a jásot skal a chechtot slují.

Chci zžehnut býti vášněmi,
ohnivé blesky ať v nich svítí,
a vichrů smečka bouřlivá
puštěna do hor bude výti.

Ho, jak ty vichry štěkají!
Vše vyvráceno ve mně leží!
Já dávno čekal noci té,
psi kleteb mých už hřbety ježí.

Sražené můry v duši mé
v úzkostném zmatku poletují, -
mí dobrodinci počestní
se na svých ložích převalují.