Soumračnem věku/Píseň o lživé myšlence

Údaje o textu
Titulek: Píseň o lživé myšlence
Autor: Antonín Sova
Zdroj: Sova, Antonín, Dílo Antonína Sovy svazek II. - Vybouřené smutky, vydal Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha, 1922,
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Hle, tak se za pravdu přestrojí časem.
Zaklepe myšlenka na duši tvou.
Za doby mládí svým prorockým hlasem
úctu tvou vymámí mistrovskou hrou.
Věříš jí, hýčkáš ji, šíříš ji. Za ní
rve si tvůj rozum a přísahá cit.
Ale tak najednou, tak znenadání,
sama se pravdou nasytí být,
sama ti ukáže v dobré své chvíli,
kterak tě tenkráte chytala,
cíle jak prázdné a ničemné byly,
původ svůj nízký kde mívala. -

A co ji vyženem’, cáry s ní rveme,
zříme ji na prahu sousedním stát. -

»Nejsme-li, a když nebudeme,«
heslo toť drzosti: »chceme se zdát!«