Soumračnem věku/Šly touhy a naděje

Údaje o textu
Titulek: Šly touhy a naděje
Autor: Antonín Sova
Zdroj: Sova, Antonín, Dílo Antonína Sovy svazek II. - Vybouřené smutky, vydal Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha, 1922,
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Šly touhy a naděje, hořely jako pochodně v zdvižených dlaních,
a šero duší nám plnily k obzorům ztraceným v dálkách. -

Šly od bran městských a hříšných a zoufalých v pochodech táhly,
šly od bran městských sklíčených věčně tisíci nepřáteli.

Ti neviditelní číhali ukrytí v stínech a ve všech koutech
a za všemi stromy a ve vlně každé a v odrazu luny,

na prohřátých pláních a na křižovatkách tak lstivi
a ne nepodobni smrti, mávali těžkými křídly,

že pochodně tuch a nadějí v obzorech rozsvícené,
jich plameny lpící na očích drahých lidí, na čelech lásek,

na tvarech milých věcí, na smutku rodných krajů
i na dnech příštích, zděšeny bolestí pohasínaly. -