Údaje o textu
Titulek: Dva
Autor: František Halas
Zdroj: HALAS, František. Sepie. S. 51
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Jen tak ze zvyku a ještě více z umění
v tísni hodin zmaten bývalou horoucností
zachce se ti lásky a pomilování

Zbavuje ji šatu hryzavého tajemství
nalézáš voštinu kůže v níž uložen med půvabů
a užíváš něhy jak těla zástěny

V chumelenici polibků pak skryješ tvář bez krve
vosk slov by neslyšela štkání
a ona drží hlavu tvou v klíně podobna Juditě