Sebrané básně (Puchmajer)/Vrána a Liška

Údaje o textu
Titulek: Vrána a Liška
Autor: Antonín Jaroslav Puchmajer
Krátký popis: bajka
Zdroj: Soubor:Puchmajer, Antonín Jaroslav - Sebrané básně.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1881
Licence: PD old 70
Související: Bajky Ivana Krylova/Vrána a Liška, Vrána a liška, Krkavec a liška
Index stran

Na vysokém dubě
Sejra držíc v hubě,
Paní Vrána seděla,
Sejr ten snísti hleděla.
V tom jej Liška ucítivši,
Honem z doupky běžela;
A se k Vráně přiblíživši,
Tuto řeč jí držela:
Jakž jsi pěkná, sestro zlatá!
Jakž jsi všecka hezoučká!
Žlutá, modrá, kropenatá,
Červená i běloučká.
Kdybys hlas jak peří měla,
Věz, to bych ti věřit chtěla,
Zes ty nejpěknější ptáček,
V našich lesích ohniváček. —
Vrána, jíž ta marná chvála
Pravdivá se býti zdála,
Chutě zazpívati chtěci,
Sejra z huby pustila,

Jejžto Liška uchopěci
Takto k Vráně pravila:
Ne tvůj bloude hlas a peří,
Ale sejr mi mile voní,
Pochlebníku kdo co věří,
Věz, že pozdě bycha honí.
Podruhé ty majíc sejra,
Střež se Lišky hůř než vejra.