Ruch (almanach 1873)/Přání (Studničková)

Údaje o textu
Titulek: Přání
Autor: Božena Studničková
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 215.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Že nejsem travičkou,
travou vlající,
slunko by mne hřálo,
na broučky se smálo
se mnou hrající.

Ó že nejsem kvítím,
kvítím voňavým,
krášlila bych luka
z jara u potoka
šatem měňavým.

Proč že nejsem ptáčkem
ptáčkem zpěvavým?!
celý den bych pěla,
mnoho pověděla,
co teď nepovím.