Ruch (almanach 1873)/Píseň (Mühlsteinová)

Údaje o textu
Titulek: Píseň
Autor: Berta Mühlsteinová
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 169.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ty ptáš se, proč tak ticho v háji,
proč umlk zpěvný ptáčků sbor,
zdaž v hustém loubí tiše lkají,
zdaž prchly tajně z našich hor?

Ó nediv se, že jejich hlásky
nezaznívají v uchu tvém:
jeť luzná doba první lásky,
zpívají všickni v srdci mém.