Ruch (almanach 1873)/Odkud spěcháš

Údaje o textu
Titulek: Odkud spěcháš…
Autor: Z. Maník
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 145–146.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Odkud že spěcháš, hvězdo má?
Zda z krajů těch, kde luna bledá
na nebi tmavém cestu hledá,
kde truchlá třešeň větve kloní
a panna pod ní slze roní?
Zda z vlasti spěcháš, hvězdo má?

Zda pozdrav neseš, hvězdo má,
z těch krajů, kde se Labe vine
pod chladem vrby truchlostinné,
kde temný blankyt mizí v chlumy,
pod nimiž Labe povzdech tlumí?
Zda pozdrav neseš, hvězdo má?

Tys bez domova, hvězdo má!
Tím nebem prcháš věčnou poutí
a nic tvé kroky nezarmoutí,
ni lásky tebou nehne báje…
a až se vrátíš zas v ty kraje —
nes vlasti pozdrav, hvězdo má!