Údaje o textu
Titulek: Modlitba
Autor: Ferdinand Marjánko
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 155.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Skřivánek v zvučném švehole
zaletěl s oblak do pole;
nevím, proč letěl do oblak,
tam můj ho nepostihl zrak.

Modlitbu k nebi šeptal jsem,
aby bůh žehnal naši zem,
nevím však, zdali nebohá
milosti došla u boha.

A posud skřivan zalétá
s oblaků denně do světa,
a posud prosím každý den —
než hlas můj ještě neslyšen.