Údaje o textu
Titulek: Matičce
Autor: Josef Kuchař
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 139–140.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Zda poznám, drahá matičko,
ten růvek z četných davů,
kam uložili ke spánku
tu šedivou tvou hlavu.

Zda najdu, kde to mateřské
tlí věrné srdce tvoje,
jež přestalo bít útrapám
a nezná nepokoje.

Zda poznám růvek zapadlý,
v němž spočinula ruka,
co pro mne v potu nosila
ty mozoly a muka…

Ó — jistě najdu v koutečku
tu hrstku hlíny chladné,
kde poklad v světě nejdražší
mně v prach a popel vadne.

Já pokleknu a políbím
tu posvěcenou hrudu,
a žalovat ti, matičko,
svůj stesk a bolest budu.

A k místu hlavu přikloním,
kde duch tvé srdce tuší,
a vypláču a vymodlím
ti na něm svoji duši.