Údaje o textu
Titulek: Kozák
Autor: Slavomír Vránek
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 238–239.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Letí letem sokolíka
čajka po hladině,
Tatařín zle divý řádí
v žírné Ukrajině.

Hoj molodec neleká se,
Donu vlny zrývá,
na břehu ten javor starý
výstrahu mu zpívá.

Vrať se na síč ku molodcům,
milý kozačenku! —
„Javorečku srdce prahne
uzřít svou milenku.“

V záseku již plavec zahnul —
řinčí jatagany,
vychrlil břeh zrádný náhle
vrahy Bisurmany.

Hlavu chýlí javoreček —
čajka na hladině,
nedojel, ach, sokol kozák
drahé ku dívčině.