Ruch (almanach 1873)/Jak chví se růže

Údaje o textu
Titulek: Jak chví se růže —
Autor: Otokar Mokrý (jako Otakar Mokrý)
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 166–167.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Jak chví se růže před bouří
ta v mladých lících plamenná,
jen kvítek, vasal skloněný,
žal královny své znamená.

Jen slavík pěvec dobrodruh
ku družce svojí zalétá,
z nejkrasších písní diadém
v kadeře vonné zapletá.

Tu zákon lásky zobrazen,
jejž kázal světu velekněz:
ty milovat máš bližního,
bys k vášni mrzké nepokles.

Ten zákon v světě neplatí
a blázen, kdo zde věří mu,
kde chladné stele lůže se
jen z lásky pouhé bližnímu.

Nač světu dávat zákony —
on tvůrce dávno nehoden,
on plaší z hnízda slavíky,
on člověk — on jest svoboden!