Ruch (almanach 1873)/Barkarola

Údaje o textu
Titulek: Barkarola[1]
Autor: Rudolf Pokorný
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 192–193, 271.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ticho s hora, ticho s dola —
v lůno svoje večer volá;
k vábných toní
vlnek zvoní
sličných plavců barkarola.

V nočních mlhách světlo kmitá
strmé věže ze bairaku —
a ve věži islamita
v odalisek stopen zraku.

Co tam skvostů, ametistů,
jak to baša ruce spíná!
K tomu ještě roj houslistů,
a drážlivá hudba, líná…

Polibku a objímání!
že zapomněl baša zcela,
jak se dole k namlouvání
střelba pušek rozhučela.

A než opět bradu šedou
osušil si od líbánek,
klesl bairak v tůni bledou
a gondoly odnes’ vánek…

Ticho s hora, ticho s dola —
v lůno své zas večer volá;
z vábných toní
vlnek zvoní
znovu dále barkarola.


  1. Večerní zpěv plavců benátských