Údaje o textu
Titulek: Bříza
Autor: Bohuslav Čermák
Zdroj: ČAPEK, Antonín; DÜRICH, Josef. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník druhý. Praha : I. L. Kober, 1870. s. 28.
Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bříza snivá na dvorečku,
svislé větve vlasy vdovy,
sedí pod ní má panenka —
oči její květ charpový.

Bříza snivá na dvorečku,
listím šemře větřík hravý,
v bledé líčko smutek padá,
k srdci padá tíseň z hlavy.

Oj! což bych rád kosti složil
v takovou já mohylečku,
nade hlavou zeleň svěží,
svou panenku na srdečku.

O což věčně chtěl rač spáti
sněžných ramen pod křídlama,
nežli bloudit se svým hořem
za horama — za horama.