Údaje o textu
Titulek: Odpovědi
Autor: Otokar Březina
Zdroj: BŘEZINA, Otokar. Ruce. [Praha] : [nákl. vl.].  
Licence: PD old 70

Jsme stiženi kletbou: i v letu nejvyšších roztoužení
tíži země jsme podrobeni, do tmy krve své pohrouženi.

„Jste mocni a nesmrtelni; avaše duše tajuplná
nese v sobě slunce a jara a vinobraní nesčíslná.“

V mlčení kosmu, ve středu hvězd, jež hasnoucí zkrvavěly,
jak v řetězu strážných ohňů nepřátelských jsme osaměli.

„Tíží vás odění těžkooděnců; v zápolení,
k vysvobození všech bytostí země jste vyvoleni.“

Kleknout na sborcená prsa přemoženého usilujem,
a i když milovat toužíme, nemilujem, nemilujem.

„Jak ovoce nedozrálé jste ztvrdlí; a ožehnuti
tajemným letem, zrajete k slávě bratrských obejmutí.“

Radost je slunce, viděné ve snu; při procitnutí uhasíná;
bolest má tisíce očí a nikdy docela neusíná…

„S miliony jste v tajemné bratrství spjati
a jenom v radosti milionů se budete radovati.“

K plujícím ostrovům širokou brázdou vůně plujem…
Plujem a ostrovy plují a nikdy se nepřibližujem…

„Královské vaše zraky klamem vás obestřely,
ostrovy v záři, jež v duši vám kvetou, před vámi otevřely.“