Riegrův Slovník naučný/Athalie

Údaje o textu
Titulek: Athalie
Autor: Václav Zelený
Zdroj: Slovník naučný. Praha : I. L. Kober, 1860–1874, 1890, str. 373
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Atalja

Athalie, sestra Ahaba, krále Israel., manželka Jorama, kr. Judského, zmocnila se 876 trůnu po smrti syna svého Achaze zavražděním všech princů královských. Jenom Joáš, syn Achaze byl zachráněn a v chrámě tajně vychován; veliký kněz Jojada povznesl jej r. 879 př. Kr. na trůn; při korunování jeho byla A. zavražděna. Racineova tragédie Athalie jedná o této vlády chtivé královně. Zý.