Riegrův Slovník naučný/Apofyse

Údaje o textu
Titulek: Apofyse
Autor: Jan Krejčí
Zdroj: Slovník naučný. Praha : I. L. Kober, 1860–1874, 1890, str. 271
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Apofýza (geologie)

Apofyse slovou vyběžky jednoho kamene do druhého na př. žuly do břidlice na těch místech, kde jeden kámen s druhým se stýká. Velmi památné a. viděti jest u Kamenného přívozu nad Sázavou, kde žula s břidlicí se stýká a do ní četnými rameny zasahuje. V Norvežsku a Alpách znají se též mnohé a., zvláště při dotýkání-se kamenů zrnitých s břidličnými. Kí.