Riegrův Slovník naučný/Andesit

Údaje o textu
Titulek: Andesit
Autor: Jan Krejčí
Zdroj: Slovník naučný. Praha : I. L. Kober, 1860–1874, 1890, str. 204
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Andesit, sopečná hornina jihoamerická a kavkazská, podobá se k trachytu a skládá se z netvrdé hmoty, v níž krystalky živce albitového a amfibolu zarostly jsou. Barva jest tmavošedá neb černá, sloh zrna velmi drobného; ostatně počítá velmi mnoho odrůd. Kí.