Riegrův Slovník naučný/Alabyševi

Údaje o textu
Titulek: Alabyševi
Autor: Josef Kolář
Zdroj: Slovník naučný. Praha : I. L. Kober, 1860–1874, 1890, str. 96
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Alabyševi, knížata ruští, pocházející od kn. Fedora Fedoroviče Alabyše (Zavrevského, Jaroslavského), jenž za vel. kn. Jana Vasiljeviče byl písařem t. j. zeměměrem. R. 1491 poslán do Tveru, aby tam rožměřil půdu pro určení státní daně. Kř.