Rezoluce 65. Mezinárodního kongresu esperantské mládeže

Údaje o textu
Titulek: Rezoluce 65. Mezinárodního kongresu esperantské mládeže
Autor: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
Původní titulek: Rezolucio de la 65-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO
Zdroj: archív 65. IJK (Marek Blahuš)
Vydáno: 2009-08-04
Licence: CC BY-SA 3.0
Překlad: Daniel Mrázek
Licence překlad: CC BY-SA 3.0
OTRS ticket 2010082410003356
Související články ve Wikipedii:
Mezinárodní kongres esperantské mládeže

Liberec (Česká republika), 18. až 25. července 2009

Ani 20 let po pádu železné opony zcela nezmizely překážky mezi lidmi: Padly sice fyzické a ideologické zdi, ale zůstaly a rostou bariéry jiné. Národně-egoistický způsob myšlení, živený starým šovinismem a předsudky, a jazykové bariéry překáží mezilidskému dorozumění napříč hranicemi jazykovými, národními a lidovými.

V Liberci se sešlo více než 300 lidí ze 40 zemí u příležitosti Mezinárodního kongresu esperantské mládeže. Tři stovky mladých lidí rozdílných co do národností, náboženství, jazyku či politických smýšlení prostřednictvím mezinárodního jazyka esperanto hovořily na téma „Svoboda 20 let po pádu železné opony“ v rámci diskusních kroužků, přednášek a seminářů.

Během jednoho týdne jsme užívali jak kultur místních tak kulturu mezinárodní. Touto vzájemnou výměnou a interakcí jsme obohatili své kulturní rozhledy. Zároveň jsme se přesvědčili, že kultura a identita jsou lidské vlastnosti příliš cenné a obsáhlé na to, aby byly charakterizovány jen národní příslušností.

Účastníci Mezinárodního kongresu esperantské mládeže prožili týden plný obohacujících zkušeností. Během tohoto týdne jsme se při respektování vzájemné rovnosti seznamovali, spřátelovali a diskutovali v mezinárodním a jazykově pluralitním prostředí bez ohledu na tzv. „umělé vytvoření“ našeho mezinárodního jazyka. Naše přátelské vztahy, naše kulturní hodnoty, naše společné cítění byly pravdivé a živé.

Jeden týden jakoby ve světové vesnici účastníci kongresu komunikovali snadně a rovnoprávně. Na základě diskusních kroužků a seminářů o svobodě vyvstalo něco, co by se mělo říct a o čem by se mělo přemýšlet: Svoboda má mnoho tváří a podob. Svoboda znamená také to, že každý má právo vybrat si a vytvořit svou vlastní identitu – identitu, která bude reprezentovat jednotlivce a ne nutně lid nebo národ.

Přijato výborem Světové esperantské mládežnické organizace (TEJO) v Liberci dne 24. července 2009.