Rakouský orel padá/První dny popřevratové

Údaje o textu
Titulek: Rakouský orel padá
Autor: Jaroslav Rošický
Zdroj: ROŠICKÝ, Jaroslav. Rakouský orel padá. Praha-Vysočany : Nakladatelství Max Forejt, 1933.
Vydáno: 1933
Licence: PD old 70

Na Žofíně pokračovalo se v další nepřetržité práci. Vedli ji setníci Hajný a Betka. Setník Kostrba počal organisovati letecký sbor. V důsledku naší činnosti před převratem přilétl z Fischamendu s letadlem pilot Polanecký. Vypravoval, že podle instrukcí, kterých se jim před převratem dostalo, chtěli přiletěti i mnozí jiní, podařilo se to však jen jemu, neboť byli velmi přísně střeženi.

Rytmistr inž. Straka převzal velitelství autosboru po princi Thurn-Taxisovi, poručík Škorpil se vrátil ke dráze a z Maďarska přispěchavší nadporučík Hanuš Tolar převzal sběrnu a opravnu strojních pušek v nynějším Tyršově domě. Nadporučík Žentel byl přibrán jako druhý pobočník dra Scheinera.

V noci z 30. na 31. říjen přestěhoval se Národní výbor z Obecního domu do rozsáhlejších místností Harrachovského paláce v Jindřišské ulici.