Prostonárodní české písně a říkadla/Zavedený ovčák

Údaje o textu
Titulek: Zavedený ovčák
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně rozpravné, s. 471. Č. 6. 
Online na Internet Archive
Vydáno: Literatura II - Výbor textů, Scientia, Praha 2001, 2. vydání, s. 77
Licence: PD traditional
Související: Slowanské národnj pjsně/Djl třetj/Zpěw Český/Zawedený owčák

Pase ovčák, pase ovce
v pěkném zeleném klobouce,
pase na kopečku
v březovém háječku.

Pod dubem tu znenadání
dvě panenky stály,
ovčák jim dal dobrý večer,
ony se mu smály.

Jedna byla celá bílá
jako holubička,
druhá k němu švitořila
jako vlašťovička:

„Pojď, ovčáčku! pojď ty s náma,
vyspi se u nás do rána;
a ty tvoje ovce,
ať je pase, kdo chce.“

Vzaly jsou ho za ručičku,
do hor s nima zašel:
svých oveček a chaloupky
nikdy víc nenašel.

Z Bydžovska — Srov. Čel. III, 14.