Prostonárodní české písně a říkadla/Vždycky sám

Údaje o textu
Titulek: Vždycky sám
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. S. 415. Č. 174. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 470, s. 120–121.  
    Online na Internet Archive
Licence: PD traditional
Související: A já sám
Dílo ve Wikipedii: A já sám

\relative a' {
 \key d \major
 \time 2/4
 \tempo "Con vivezza."
 \autoBeamOff
 a8 fis a4 g8 e g4 fis8 a d fis e d cis b
 a8 fis a4 g8 e g4 fis8 a d fis e cis d4
 \bar "|."
 fis,8 a d fis e16[ d] cis[ b] a8 g
 fis8 a d fis e16[ d] cis[ b] a8 g
 a8 fis a4 g8 e g4 fis8 a d fis e16[ d] cis[ e] d4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
A já sám, vždyc -- ky sám
svy ko -- níč -- ky vy -- pu -- cu -- ju,
a já sám, vžyc -- ky sám
svy ko -- níč -- ky vy -- če -- sám;
svy ko -- níč -- ky vy -- pu -- cu -- ju,
hez -- kou hol -- ku po -- mi -- lu -- ju:
a já sám, vždyc -- ky sám
svy ko -- níč -- ky vy -- če -- sám.
 }

Vždycky sám. Editovat

(Nápěv 470.)

A já sám, vždycky sám
svy koníčky vypucuju,
a já sám, vžycky sám
svy koníčky vyčesám;
svy koníčky vypucuju,
hezkou holku pomiluju:
a já sám, vždycky sám
svy koníčky vyčesám.

Z Prachenska.