Prostonárodní české písně a říkadla/Povídání pohádky

Údaje o textu
Titulek: Povídání pohádky
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. S. 10.  
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

Povídám, povídám pohádku,
že pes přeskočil hromádku.

Povídám, povídám druhou,
že teče voda struhou.

Povídám, povídám třetí,
že spaly na peci děti;
a když se hezky vyspaly,
po kusu chleba dostaly.

Z Bydžovska. — Sr. Štěpnice 1858, str. 34.