Prostonárodní české písně a říkadla/Nepozor

Údaje o textu
Titulek: Nepozor
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně rozpravné, s. 498. Č. 43. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 561, s. 144. Nápěv je podložen textem písně Dvorská služba.. 
Vydáno: Literatura II - Výbor textů, Scientia, Praha 2001, 2. vydání, s. 77
Licence: PD traditional

\relative g' {
 \key g \major
 \autoBeamOff
 \mark \markup{\italic "Allegretto."}
 \time 3/8
 g16([ b)] d4 d16([ c)] b4 d16([ c)] a4
 g16([ b)] d8 d16([ c)] c8 b16([ a)] b8
 d16([ c)] c8 c16([ b)] b8 a16([ g)] a8
 b16([ c)] d8 b a([ c)] a16([ fis)] g4 r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Je -- ní -- čku můj mi -- lý!
 jste vše -- cken o -- pi -- lý.
 Zů -- staň -- te tu u nás,
 já dám po -- zor na vás.
 }

„Jeníčku můj milý!
jste všecken opilý.

Zůstaňte tu u nás,
já dám pozor na vás.“

Andulka usnula,
pozoru nedala.

On šel domů přece,
utopil se v řece.

Zůstalo znamení,
klobouk na sroubení.

Andulka jej vzala,
šla domů, plakala.

Z Táborska.