Prostonárodní české písně a říkadla/Dětské hádanky - z počtářství

Údaje o textu
Titulek: Dětské hádanky - z počtářství
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. S. 23.  
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

157. Editovat

Páslo děvčátko husy. Šel tudy pán a řekl: „Mnoho-li máš, panenko, těch husí? není-li jich kopa? —

„Ba není odpovědělo děvče; „kdybych jich měla mít kopu, musilo by jich být ještě jednou tolik, polovic tolik, čtvrt tolik, tři a dvě.“ —

Kolik bylo těch husí?

(Dvacet.)

158. Editovat

Dva pásli ovce. Ten jeden řekl:

„Ty, dej mi jednu ovci, a pak jich budu mít tolik co ty.

— A druhý odpověděl: „Ne tak :dej ty mi jednu, a pak jich budu mít dvakrát tolik co ty.“ — Kolik měl každý jich ovec?

(Jeden pět a druhý sedm.)

159. Editovat

Šel bratr se sestrou a muž se ženou. Přišli k jabloni, na ní byly čtyry jablka. Každý si utrhl po jednom a přece tam ještě jedno zůstalo. Kterak to mohlo být?

(Bratrova sestra byla zároveň ženou toho muže)

Též slov.

160. Editovat

Tři chlapci šli do lesa i našli ptačí hnízdo, bylo v něm 9 vajíček. „Rozdělme se o ně“ řekl jeden. —

„„Rozdělme.““ — Každý si vzal po třech, a přece tři vajíčka ještě v hnízdě zůstaly.

(Ten jeden si vzal tři vajíčka i s hnízdem.)

161. Editovat

Šel jeden cestou, vedl po jedné straně vlka, po druhé straně kozu, a nesl si také zelí. Přišel k řece, kde nebylo žádného mostu ani lávky, než jen malá lodička u břehu, tak malá, že více do ní s sebou vzíti nemohl nežli jedno. Kterak udělal, aby nezůstal ani vlk s kozou, ani koza se zelím pohromadě — sic by jedno druhé bylo sežralo?

(Nejprve převezl kozu, potom převezl vlka a kozu vzal s sebou nazpět, pak převezl zelí, a konečně dojel si zase pro kozu)