Prostonárodní české písně a říkadla/Bujné koně

Údaje o textu
Titulek: Bujné koně
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského, s. 414. Č. 169. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 179, s. 44-45.  
Licence: PD traditional
Související: Já mám koně, vrany koně

\relative c'' {
 \key c \major
 \time 2/4
 \mark \markup{\italic "Ad libitum"}
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {c8 c b g c c b g a a b b c4 r}
 \repeat volta 2 {
  c8 e e g f4 d c8 e e g f4 d
  c8 c b g c c b g a a b b c4 r
  }
 }
\addlyrics {
 Já mám ko -- ně, vra -- ny ko -- ně,
 to jsou ko -- ně mý:
 když já jim dám vo -- vsa,
 vo -- ni ská -- čou ho -- psa!
 já mám ko -- ně, vra -- ny ko -- ně,
 to jsou ko -- ně mý.
 }

Já mám koně, vrany koně,
to jsou koně mý:
když já jim dám vovsa,
voni skáčou hopsa!
já mám koně, vrany koně,
to jsou koně mý.

Já mám koně, vrany koně,
to jsou koně mý:
když já jim dám vobroku,
voni běží do skoku;
já mám koně, vrany koně,
to jsou koně mý.

Já mám koně, vrany koně,
to jsou koně mý:
když já jim dám jetele,
voni řičí vesele!
já mám koně, vrany koně,
to jsou koně mý.