Projev k Maďarům v Nových Zámcích

Údaje o textu
Titulek: Projev k Maďarům v Nových Zámcích
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Lidové noviny, roč. 44, č. 473. **, str. 2
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 20. 09. 1936
Licence: PD old 70

Moje první úřední cesta jako hlavy státu po Slovensku mne vede opět vaším památným městem, ale změnou mé funkce se nezměnilo nic na mých názorech a na mé politické linii. Přijímám rád to, co podtrhl pan dr. Lapka a pan starosta Holota: že jste věrní občané republiky a chcete takovými zůstat, že máte ve mne důvěru, že si jen žádáte, abych vás podpořil ve vašich oprávněných, slušných a v mezích zákonů položených přáních a požadavcích, konečně že chcete zůstat tím, čím jste byli — Maďary. A zdůrazňujete při tom lidskost a humanitu. To všecko jsou také zásady moje. V tom všem se snadno dohodneme. Zde bych rád jenom podotkl, že jsem potěšen vaším ujištěním, že zde Slováci a Maďaři sobě dobře rozumějí.

Pane starosto, vám zejména děkuji za vaše statečná slova, která jste pronesl mluvě o hospodářských věcech. Nebojíte se a věříte v lepší budoucnost, to pro mne znamená: Věříte, že v naší republice dopracujeme se brzy společnou prací a ve vzájemném porozumění blahobytu, klidu a spokojenosti. To slyším ještě raději než nejupřímnější slova uvítání.

Také já se nebojím a věřím. Nebojím se o stát, nebojím se o Slovensko, nebojím se války, nebojím se převratu. Ujišťuji vás všecky, že naše republika vše to překoná. Věřím, že nejenom dnešní nesnáze překonáme, ale že již je začínáme překonávat. A až se zase navrátí pravidelné poměry vnitřní a zejména mezinárodní, pak — o tom jsem přesvědčen — budou se nám mnohem lehčeji řešit i všecky ty další nesnáze hospodářské a národně-politické. Dělám si přesný obraz republiky a Slovenska v budoucnosti. Bude to země prosperující, administrativně i technicky vyspělá, nejvyspělejším západoevropským státům se blížící a vyrovnávající. Bude to země rychle se vyvíjející a bohatá.

Tedy ještě jednou: Připravujme se, ve vzájemné důvěře a pochopení pracujme, nebojme se a věřme! Srdečně vám všem ještě jednou děkuji a vám všem i městu vašemu přeji zdar a blahobyt.