Poesie (nová řada)/Sleť, jasná zoře!

Údaje o textu
Titulek: Sleť, jasná zoře!
Autor: Adam Asnyk
Zdroj: ASNYK, Adam. Poesie (nová řada). Praha: J. Otto, 1892. s. 111–112.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: František Kvapil
Licence překlad: PD old 70

Sleť, jasná zoře! Rozlij světlo třpytné
po zemi žití nového, jež zpráhla,
tvůj paprsk v lidská svědomí ať svitne,
dej lesk jim, jehož rez by nedosáhla.

Budoucna strhni clonu, kde se kmitne,
stud pochyblivých, v ruměn čela stáhlá,
zjev zraku, jenž rád vznět a úžas chytne,
kde řada obrození neobsáhlá.

Sleť, jasná zoře! Svět, pln předtuch, smutný,
z děr, bída kde a zločin skrytě bydlí,
kde orgie svůj dopíjí kal rmutný,

tě čeká — nuda, strast ať lós mu zdejší —
i volá s divným steskem, jenž v něm sídlí,
o život svěží — lepší — šlechetnější!