Ottův slovník naučný/z Modeny

Údaje o textu
Titulek: z Modeny
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 492. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Tommaso da Modena

z Modeny Tomáš (de Mutina), malíř ital. rodem z Modeny (dle jiných však z Trevisa), odkudž jeho jméno. Pracoval na poč. 2. pol. XIV. st., zejména v l. 1351—56. Kolem r. 1351 maloval v Trevisu, zvl. v klášteře tamních dominikánů 40 nástěnných portraitů vynikajících mnichů dominikánů, pak v dómě lunet. fresky Ukřižovaného. R. 1357 prý byv povolán od Karla IV. do Prahy, byl zaměstnán na Karlšteině. Jeho obrazy náležejí k nejzdařilejším svého času a vynikají z nich: Dvě Madonny a sv. Kateřina v Benátkách, pak Madonna a Ecce Homo v kapli sv. Kříže na Karlšteině, odkud jiný obraz P. Maria se sv. Václavem a Palmaciem dostal se do cís. obrazárny v Belvederu ve Vídni.