Ottův slovník naučný/von Hanfstängel

Údaje o textu
Titulek: von Hanfstängel
Autor: František Xaver Jiřík, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 843–844. Dostupné online.
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Franz Hanfstaengl
Související články ve Wikipedii:
Marie Schröder-Hanfstängl (německy)

von Hanfstängel: 1) Franz v. H., lithograf a fotograf (* 1804 v Bayernrainu v Hor. Bav. — † 1877 v Mnichově). V l. 1819—25 navštěvoval akademii a později věnoval se lithografii, jíž naučil se u samého Senefeldra. R. 1834 založil lithografický ústav; t. r. odebral se i do Paříže, aby studoval technické způsoby lithografie Lemercierovy. Byv vyzván r. 1835, aby lithografoval nejznamenitější obrazy drážďanské galerie, provedl 190 velikých listů do roku 1852. Mezi tím založil také v Mnichově r. 1844 veliký atelier a závod drážďanský převzali bratři jeho Hans a Max. R. 1848 obrátil se úplně ku galvanografii. R. 1853 konečně zařídil si ústav fotografický, jenž nabyl hned světového jména. Z ústavu toho vyšly reprodukce obrazů staré pinakotéky. V ústavě tom, jejž vedou nyní dědicové H-ovi, provedeno také mnoho lithografií a fotografií děl českých umělců a některé prémie společnosti vlast. přátel uměni. J-k.

2) H-ová Marie, roz. Schröderová, zpěvačka operní (* 1849 ve Vratislavi), studovala u pí Viardotové, načež r. 1866 engažována k „Théâtre lyrique“; od r. 1871 působila ve dvorním divadle ve Štutgartě, kde provdala se za dvor. fotografa E. H-a. R. 1878 studovala u Vannuciniho ve Florenci, od r. 1882 působí ve Frankfurtě n. M., jsouc výbornou pěvkyní koloraturní.