Ottův slovník naučný/van Aken

Údaje o textu
Titulek: Aken
Autor: Karel Chytil
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 623. Dostupné online.
Licence: PD old 70

van Aken: 1) Gabriel, stavitel ve službách Jana Albrechta Meklenburského, zaměstnán byl při nové stavbě zámku vismarského, k němuž 1553 položil základ. Ale ještě téhož roku nepohodnuv se se soudruhy opustil knížecí službu a odebral se do Lubeku. Zde znamenati stopy jeho činnosti v několika domech soukromých, jež vynikají stkvělou výzdobou terrakottovou, kteráž v podobné bohatosti zřídka kde se vyskytuje. Ve výrobě té měl nepochybně též účastenství soudruh A-ův Statius z Dürenu, kamenník, který též ve Vismaru společně s ním pracoval. Chl.

2) van A. Sebastian, malíř nizozemský, * 1648 v Malině, † 21. listopadu 1722 tamže. Vyučiv se v Malině malířství odebral se do Italie, kdež se stal žákem C. Maratty. Později cestoval po Španělsku a Portugalsku, načež se usadil ve svém rodišti. Obrazy jeho, v nichž se jeví vliv manýry Marattovy, jsou řídké. Chl.