Ottův slovník naučný/de Béthencourt

Údaje o textu
Titulek: de Béthencourt
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. s. 903. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

de Béthencourt [betankúr]: 1) B. Jean, seigneur, námořník franc. (* asi 1360 v kraji Caux — † 1425 v Granville). Obdržev od Jindřicha III. kastilského Kanárské ostrovy, tehdy loupežníky obsazené, v léno, vypravil se dne 1. května 1402 v čele smělých soudruhův, aby jich dobyl, což zdárně provedl. Obsadil totiž nejprve ostrov Lanzerote, založil tu pevnost, o niž se při delším dobývání mohl opírati. Přivedl ze Španěl kolonisty a snažil se domorodce přivésti na křesťanství. Papež Innocenc VII. jmenoval jej r. 1405 arcibiskupem, B. sám pak provolal se králem. Ale brzo rozhodnul se pro návrat do vlasti a zůstavil vládu synovci Maciotu de B., který pak odstoupil ostrovy infantu domu Jindřichu Portugalskému. Viz Le Canarien… par Jean de B. (vydal G. Gravier, Rouen, 1874).

2) B. Petr viz Bethlémité.