Ottův slovník naučný/al-Morávidé

Údaje o textu
Titulek: al-Morávidé
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 714. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Almorávidé

al-Morávidé (z ar. al-murábit, t. j. hraničáři, ve významu náboženském jaksi ten, kdo stojí na stráži islámu), název arabské sekty náboženské, později berberské dynastie, jež vládla od r. 1055–1147 nejprve v Marokku a dále i nad částí Španělska. Zakladatelem náboženským byl Ibn Jásín, missionující mezi berberskými kmeny mezi Senegalem a Atlasem. Prvním politickým náčelníkem byl Abú Bekr, jenž jest zakladatelem Marokka (r. 1062). Nástupce tohoto Júsuf ben Tášifén byv pozván na pomoc emírem sevillským přenesl nadvládu al-M-dů do Španělska, když byl r. 1086 porazil křesťany u Sallaky a v zápětí podrobil si celé arabské Španělsko. Ale dlouho netrvala vláda al-M-dů, jejichž nástupci stali se v Africe i ve Španělsku al-Mohadovci (v. t.). Srv. Dozy, Geschichte der Mauren in Spanien (Lips., 1874). Dk.