Ottův slovník naučný/Zlíchov

Údaje o textu
Titulek: Zlíchov
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 645. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Zlíchov

Zlíchov, Zléchov, far. ves v Čechách (190 m n. m.) nad lev. bř. Vltavy, hejtm. a okr. Smíchov, pš. Hlubočepy; 68 d., 1909 obyv. č., 54 n. (1900), kostel uprostřed hřbitova na vápencové skále, 6tř. šk., oddělení fin. stráže, stanice parníků, nadační statek studij. fondu, vápenice a cementárna, továrna na sklo, par. pila a veliká raffinerie lihu. Nade vsí stával báječný hrad Děvín (v. t.) Z. připomíná se k r. 1264, kdy připojeny k důchodům kaple sv. Jana na Vyšehradě užitky ze vsi Z-a. Od r. 1342 držel u vsi Z-a klášter kartusiánský vinici a blízko ní dvůr, který později dostal se do rukou světských, drželi jej zejména Pražané, pak od r. 1551 Petr Chotek z Vojnína a na Vraném, který r. 1570 Z. i s příslušenstvím postoupil Janu Kutovci z Úrazu, po něm tu seděl ještě r. 1599 Benjamin Kutovec, potom brzo spojen Z. s Hlubočepy. R. 1669 koupila ves Z. kollej jesuitská u sv. Klimenta. Po zrušení řádu připadl Z. Českému studij. fondu a potom fondu náboženskému. Nynější kostel za válek husitských byl farním. Po r. 1419 zmocnili se kostela i fary kněží podobojí (do r. 1622). Od r. 1624—1773 obstarávali správu duchovní jesuité. Potom byl kostel filiálním kostela sv. Jakuba na Smíchově. Od r. 1872 zřízena byla opět na Z-ě samostatná fara.