Ottův slovník naučný/Zimní břeh

Údaje o textu
Titulek: Zimní břeh
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 616. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Zimní břeh (Зимній берегъ), nízký vých. břeh Bílého moře v gub. i új. archangelském od ústí Sev. Dviny po mys Voronova. Pp.