Ottův slovník naučný/Zeravšán

Údaje o textu
Titulek: Zeravšán
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 587. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Zeravšan

Zeravšán, Zarafšán n. Zerefšán, stepní řeka v Ruské Střední Asii. Pramení z ledovce Zeravšanského, teče oblastí samarkandskou a Bucharou ztrácejíc se v pískách. Splavný není, ale za to vodou jeho pomocí četných umělých kanálů (délky více než 2000 km) zavodňuje se a tím plodným činí kraj zabírající okolo 7000 km2. Celková délka Z. jest asi 650 km. Pp.