Ottův slovník naučný/Zembin

Údaje o textu
Titulek: Zembin
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 541. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Zembin, rus. osada v močálovité, nezdravé krajině borisovského új. minské gub.; má 500 obyv. a v okolí četné kurhany a hradiště. Pp.