Ottův slovník naučný/Zambrów

Údaje o textu
Titulek: Zambrów
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 417. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Zambrów, osada v Rusku (dříve město) v okr. i gub. lomžinské, s 5000 obyv. (s polovici židy). Památkou starších lepších časů (Zambrów zničily živelní pohromy a války v XVI. a XVII. stol.) jest farní kostel založený knížaty mazovskými. Pp.