Ottův slovník naučný/Zámečník

Údaje o textu
Titulek: Zámečník
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 418. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Zámečník František, filosof. spis. čes. (* 1841 ve Volanicích — † 1902 na Kr. Vinohradech), studoval gymnasium v Jičíně, filologii a filosofii na univ. v Praze; potom supploval v Chomútově a byl též nějakou dobu vychovatelem u ryt. Kleeborna. R. 1868 jmenován skut. učitelem pro reálné gymn. německobrodské, odkudž po devíti letech přišel jako professor na reálné gymn. v Klatovech; pro chorobu nervovou odešel na odpočinek r. 1891. Mimo články do různých časopisů napsal Moderního spiritualismu učení a kritika (Progr. reál. gym. v Něm. Brodě, 1876—77); La Rochefoucauldovy Zásady a rozjímání mravná (t., 1880—81), a logickou studii na základě theorie Loeweovy Kterak převáděti spůsoby úsudku trojčlenného z obrazce jednoho do obrazcův ostatních (Progr. reál. gymn. v Klatovech, 1890).