Údaje o textu
Titulek: Zálud
Autor: Josef Scheiner, Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 412. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Zálud, nástraha (fr. finte) v šermu, naznačení útoku (pohroz), kterým sok nutí se ke krytu a tím na protivné straně se odkrývá, kamž pak děje se útok vlastní (dosek). Děje se s pohrozem jednoduchým anebo dvojím. Schnr.

Z., nástraha, záskok (rus. zasada, podsada, fr. embûche, embuscade, aguet, it. imboscata, agguato, angl. ambush, něm. Hinterhalt) v taktice je podloudně překvapný, útočivý podnik podřízených sil obyč. jen pěchoty, proti nepříteli v pohybu. Zástup k tomu určený klade se do krytu jako lesa, hustého křoví, prorvy a p. poblíž cesty, kudy nepřítel táhne, který pak výpadem překvapen obyčejně nedovede hned se orientovati a propadá zmatku, zejména je-li z. podniknut v noci, v soumraku nebo v husté mlze v území vlastnímu oddílu dokonale známém, odpůrci však neznámém, před východem tohoto ze soutěsky, kdež mu nelze dostatečně se rozvinouti. Zvláštní důmysl a ostražitost, odhodlanost a rychlost velitele z-u, hbitost a naprosté ticho mužstva při neopatrnosti nepřítelově zaručuje příznivý výsledek, zejména v drobné válce. Oddíl se rozloží v jediném pořadí, velitel dlí na křídle odpůrci bližším, aby udal pravý okamžik k útoku; před jeho povelem nesmí nikdo vystřeliti, aby oddíl se před časem neprozradil, po prvním však výstřelu hromadném bodákem do zástupu nepřátelského. Drobné patroly v čele pochodového proudu nepřítele nejlépe nechat minouti a vypadnouti pokud možná v bok teprve středu proudového, a jakmile zmatek v tomto nastal, nutno co nejrychleji zmizeti. Z. doporučuje se též při vlastním ústupu proti pronásledovateli příliš horkokrevnému a tím méně opatrnému, aby bitkou třebas krátkou poněkud byl zadržen. FM.