Ottův slovník naučný/Weierstrass

Údaje o textu
Titulek: Weierstrass
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 166. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Karl Weierstrass

Weierstrass Karl, mathematik něm. (* 1815 – † 1897). Studoval v Bonně práva, potom mathematiku v Münsteru, byl od r. 1856 učitelem gymnasijním, od r. 1864 professorem mathematiky na universitě berlínské. Badání jeho odnášejí se hlavně k theorii funkcí, kterou rozvinul ve způsob analytický (srv. Funkce v mathem.). Jeho spisy vydává od r. 1894 král. pruská akademie věd (Abhandlungen, 3 sv., 1894–1903; Vorlesungen, 5 sv.).